Annonser

Evaluering av reiselivssatsinga i Sunnhordland

Det skal vera ein evaluering av reiselivssatsinga i Sunnhordland denne våren. Dette skulle ha vore gjennomført i fjor, men det var ynskje frå Samarbeidsrådet for Sunnhordland at Reisleivsrekneskapet skulle ligge føre, før ein starter ein slik evaluering.

Me ser for oss å senda ut spørjeskjema til reiselivsaktørar i regionen med ulike spørsmål, hovudsakleg om organiseringa og satsingsområde. Me vil involvere eit konsulentbyrå i arbeidet.

Me tek gjerne imot innspel til denne evalueringa, så send gjerne inn tankar rundt dette til meg: linn@visitsunnhordland.no

Sist oppdatert   01.03.2012  

Kontaktinformation

Samarbeidsrådet for Sunnhordland
Postboks 444
N-5403 STORD
Tlf.: +47 53 45 67 90

E-post: info@visitsunnhordland.no
www.visitsunnhordland.no

Info om cookies

 


 

NY Sunnhordland_logoalt2_RGB