Online booking?

INVITASJON TIL KURS I ONLINE BOOKING
23.november 2011 - VIKTIG!
VisitSunnhordland skal i haust lansere ei oppdatering av bookingløysinga på våre sider www.visitsunnhordland.no Dette vil vera eit løft for reiselivsnæringa i heile regionen og for destinasjonen på nett. Samarbeidsrådet for Sunnhordland inviterer derfor aktuelle verksemder til informasjonsmøte og kurs i online booking.

Online booking?

Informasjonsmøte/Kurs i online booking:
Dato: 23. november 2011
Tid: 09.00 – 15.00
Stad: Samarbeidsrådet sine lokale i Borggata 57 på Leirvik

Regional og nasjonal distribusjon.
Vi skal bli ein del av ei nasjonal bookingløysing - BookNorway, noko som vil medføre at di bedrift vil få ei solid marknadsføring og distribusjon. Dette gjeld på nettsider som i dag har god synlighet nasjonalt og internasjonalt som www.visitsunnhordland.no  , www.visitnorway.com  og www.fjordnorway.no  i tillegg til dei nettsidene vi i dag har distribusjonsavtale med.

VisitSunnhordland (Samarbeidsrådet for Sunnhordland) tek deler av kostnadane for systemet, derfor vert prisen for kvar enkelt veldig lav.

Korleis vert ein presentert i bookingsystemet?
Alle produkt vert omfattende presentert med både tekst og bilete; Generell informasjon, Fasilitetsoversikt, Rom- /Enhetstypar/Aktivitetar, Beliggenhet og Kart, Bildebibliotek. I tillegg kjem sjølvsagt all relevant informasjon i samband med booking - som prisar og moglege tillegg.

Booking for alle!
1. Har du ikkje eit bookingsystem fra før, vil du her få eit fullverdig system som er enkelt å halde oversikt over, og som du i tillegg vil kunne bruke på di eiga webside.

Systemet har mange nøgde kundar i Norge som aldri før hadde brukt et bookingsystem: Me har stolt 100% på systemet i sommar og er veldig fornøgde! Epost bekreftelsar har fungert bra. Booking ut på nett har fungert og booking i administrasjonsvinduet har fungert bra. Me har ikkje hatt ein einaste ”no show” i sommar og grunnen til det er heilt klart bookingsystemet. Hardangertun hytter og familiepark

2. Har du allereie et system, kan vi sjå om det er mogleg å integrere med ditt interne system for å hente ut kapasitet. (Brukar du Visbook eller Hotelzon kan du integrerast med det same) På kurset/møtet vil du få ein presentasjon av online løysinga, samt full gjennomgang av etablering og drift av booking .

For påmelding, vennligst send ein mail til linn@visitsunnhordland.no  eller
telefon 53 45 67 94 innen 14. november 2011 med følgjande alternative svar:
o Ja, eg kjem på møtet
o Nei, eg kan dessverre ikkje komme – men hald meg orientert eller ta kontakt for annan dato
HUGS: Oppgje navn på bedrift og på den/dei som kjem.
Har du spørsmål, kan du kontakte Karen Løvfall Våge på telefon 488 95 972

Vennleg helsing Samarbeidsrådet for Sunnhordland
Linn Therese Vinje

Sist oppdatert   06.09.2011  
NY Sunnhordland_logoalt2_RGB